Vzorkovnice varnsdorfská

bude velkolepé dílo všech šikovných a zdatných tvůrců potisků látek.

 

Muzeum Varnsdorf, pobočka Oblastního muzea v Děčíně, připravilo v souvislosti s výstavou Pod ochranou svatého Jiří doprovodný program s názvem Vzorkovnice varnsdorfská.

 

Je určen pro žáčky škol mateřských, žáky škol základních a speciálních a studenty víceletých gymnázií. Zapojit se mohou studenti výtvarných oborů Základních uměleckých škol.

Ti jednotlivě nebo ve skupině vytvoří vzor na látku.

 

Vzor může být jednobarevný nebo barevný, vytvořen různými výtvarnými technikami (malba, kresba, grafika, koláž, decoupage …).

 

Důležité je, aby byl nalepen nebo přímo tvořen na list o velikosti A3 a na pevnější papír (čtvrtku).

Na levém okraji čtvrtky, orientované na šířku, je potřeba ponechat volný okraj široký 3 cm, potřebný pro vazbu.

 

Jeden list A3 je jedním listem vzorkovnice. Na něm může být vzorek jeden, nebo i vzorků více od několika autorů.

V záhlaví listu bude napsáno jméno školy (školky), třída, obec. Pod vzorkem bude uvedeno jméno autora.

 

Kromě vzniku unikátní vzorkovnice, účastníci projektu obdrží certifikát udělený muzeem. Jednotlivé listy vzorkovnice budou nafoceny a umístěny na webu muzea ve fotogalerii.

Před svázáním listů vzorkovnice je zamýšleno uskutečnění výstavy v rumburském muzeu.

O dokončení vzorkovnice budou účastníci informováni a budou si ji moci prohlédnout v muzeu

v Rumburku (Na Valech 401/4).

 

Listy se vzory prosím doručte (poštou nebo osobně) do muzea ve Varnsdorfu (Legií 2574).

Adresa: Muzeum Varnsdorf

Legií 2574

407 47 Varnsdorf

 

Obálku označte slovem: VZORKOVNICE.

 

V termínu od prosince 2017 do konce března 2018.

 

Výstavu Pod ochranou svatého Jiří můžete vidět v Městské knihovně ve Varnsdorfu

od 5. 12. 2017 do 13. 1. 2018.

 

Vzorkovnice varnsdorfská.pdf (524,4 kB)

 


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107