09.01.2016 11:31

Sbírky

Stěžejní část sbírky byla vytvořena již před rokem 1945. Pokrývá především minulost Varnsdorfu a jeho nejbližšího okolí. Od svého vzniku tak byla i koncipována. Základem byly menší sbírky místních spolků (střelecký spolek, dobrovolní hasiči, tělocvičný spolek, pěvecký spolek), ve kterých se nacházely pietně uchované doklady jejich minulosti, jako například prapory, kroniky, uniformy, terče. Postupně se nashromáždila celá řada historických předmětů a písemností i na městském úřadě. Varnsdorf je spojen především s textilní výrobou a největší část sbírky s ní také souvisí. Nejpočetněji jsou ve sbírce zastoupené vzorníky látek od místních výrobců. Nejstarší pochází z prvních desetiletí 19. století a nabízejí nám pohled do bohatství vzorů a typů látek, které se v té době nejen ve Varnsdorfu vyráběly. Mezi nejvzácnější sbírkové předměty nepochybně patří soubor koptských tkanin ze 4. - 12. století našeho letopočtu, který byl znovuobjeven v roce 1961 při úklidu půdních prostor internátu n.p. Elite Varnsdorf. Tkaniny pochází ze sbírky obchodníka a egyptologa Theodora Grafa z Vídně a sloužily jako učební pomůcka v odborné textilní škole ve Varnsdorfu. 

 

Velmi bohatá je také sbírka regionálního výtvarného umění, ve které se nachází celá řada kvalitních sbírkových předmětů. Mimo jiné i z minulosti děkanského kostela svatých Petra a Pavla. Nově restaurovaná soška Jezulátka v dřevěné zdobené skříňce z roku 1741, která stála na oltářním stole (tzv. mense) v původním kostele, byla do kostela darována představenou kláštera bosých karmelitánek od sv. Josefa v Praze na Malé Straně abatyší Marií. Abatyše (rozená Franziska z Bořetína) byla dcerou varnsdorfského lesního Ernsta z Bořetína. Dalším příkladem je pozdně barokní oltářní obraz od vídeňského malíře Johanna Zimbala zobrazující smrt sv. Josefa, který zdobil od roku 1778 boční oltář v nově postaveném kostele sv. Petra a Pavla (1766 – 1776). Bohatě je také doložena tradice výroby betlémů ve Šluknovském výběžku. Nejkrásnějšími příklady jsou betlémové figury malované na papíře z Donátovy a Birnbaumovy dílny v Jiřetíně pod Jedlovou, které vznikaly v období od druhé poloviny 18. do první poloviny 19. století. Anton a Augustin Donátové patřili mezi zakladatele tradice malby betlémů na papír v Jiřetíně pod Jedlovou. Anton byl ale také zručným malířem, který se na konci sedmdesátých let 18. století podílel na freskové výzdobě kostela sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu. Na oba bratry navazoval jiřetínský Johann Birnbaum st., který založil plodnou malířskou dílnu. Z ní pochází velkém množství betlémů, ale i sakrálních obrazů, dodnes zdobících celou řadu kostelů nejen ve Šluknovském výběžku. Důležitým hmotným pramenem ke kulturním dějinám je rodinná portrétní galerie místních továrníků Fröhlichů a Hanischů, zachycující podoby příslušníků obou rodin od konce 18. až do počátku 20. století. Najdeme v ní mimo jiné dva portréty Antona Fröhlicha, jenž v roce 1777 položil základy jedné z největších textilních továren ve Varnsdorfu a také krásný klasicistní portrét jeho syna Georga Antona Fröhlicha. Ten spolu se svým bratrem Franzem v roce 1810 nechal postavit reprezentativní empirovou manufakturní vilu čp. 498 v dnešní Národní ulici, vilu, která představuje symbol bohatství a prosperity tehdejšího Varnsdorfu. 

 

Sbírka také obsahuje několik pozůstalostí  významných umělců spojených s Varnsdorfem. Z pozůstalosti varnsdorfského rodáka, sochaře a malíře Vincenze Pilze, se do naší sbírky dostaly části dvou christologických cyklů (tužka na papíře), které vytvořil ve Vídni v době svých studií v padesátých letech 19. století. Největší a nezajímavější pozůstalost, kterou muzeum spravuje, pochází od lužickosrbské malířky a grafičky Hanky Krawcec, působící zde od roku 1945 až do své smrti v roce 1990. Hanka Krawcec ve svém díle vycházela především z tradic malého lužickosrbského národa, za jehož emancipaci a udržení také bojovala. Neméně důležitým pramenem tentokrát pro ztracenou podobu Varnsdorfu je bohatá sbírka historických fotografií a pohlednic, která dokumentuje jeho proměny v rozmezí od padesátých let 19. do první poloviny 20. století. Varnsdorf v době nástupu industrializace zachycuje jeho nejstarší veduta od Johanna Grusse z roku 1828, která se nachází ve středu panoramatického výhledu z vrcholku hory Luž, a také čtyři kolorované mědirytiny z roku 1835 od Johanna Vincence Reima.

 

Muzeum je v současné době uzavřené pro veřejnost, ale připravuje výstavy menších formátů a přednášky, které jsou prezentovány v jiných institucích. Také ochotně spolupracuje s dalšími subjekty a zapůjčuje své exponáty na různé typy výstav. Největším úspěchem byla prezentace několika sbírkových předmětů na výstavě Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848, která proběhla v Jízdárně Pražského hradu 28. května – 28. září 2008.  

—————

Zpět


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107