24.10.2017 12:22

Pilz v Mnichově

Ve středu 18. října 2017 v 19:00 proběhla v Sudetoněmeckém domě v Mnichově vernisáž výstavy o významném vídeňském sochaři, který se narodil ve Varnsdorfu v roce 1816. Výstava vznikla v rámci oslav 200 výročí sochařova narození ve spolupráci Městského divadla ve Varnsdorfu, města Varnsdorf, Hillersche Villa ze saské Žitavy a varnsdorfského muzea.     

Programem vernisáže prováděla Dr. Zuzana Finger (Heimatpflegerin der Sudetendeutschen). Během programu vystoupili předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt, první místostarosta města Varnsdorfu Josef Hambálek, spoluautoři výstavy ředitel Městského divadla ve Varnsdorfu PhDr. Martin Musílek a kurátor Oblastního muzea v Děčíně, pobočka Varnsdorf Mgr. Josef Rybánský. Na úplný závěr podrobněji představil život sochaře Vincenze Pilze, svého předka, Ing. Peter Pinkas z Böblingenu. V Mnichově bude výstava prezentována až do konce roku 2017. Odtud se přesune do Krajanského muzea severočeského Nizozemí (Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland) v Böblingenu.

Výstava představuje na 24 panelech více než padesátku děl varnsdorfského rodáka, kterému se podařilo prosadit v tvrdém konkurenčním prostředí hlavního města tehdejší habsburské monarchie ve Vídni. Jeho díla zdobila mimo jiné i soukromé komnaty rakouské císařovny Alžběty Bavorské v Hofburgu. Procoval pro nejvýznamnější šlechtické rody Liechtensteiny a Dietrichsteiny. Ovšem nejvíce se proslavil svou spoluprací s architektem Theofilem Hansenem.       

1. Společná fotografie před zahájením vernisáže – Josef Rybánský, Zuazana Finger, Josef Hambálek, Peter Pinkas s manželkou a Martin Musílek, foto Susanne Habel

2. Zahájení vernisáže, v první řadě sedí Bernd Posselt, Martin Musílek, Josef Rybánský a Peter Pinkas s manželkou, foto Susanne Habel

—————

Zpět


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107