08.01.2015 14:17

Otisky ve zdi a kameni

Výstava Otisky ve zdi a kameni, Anton Möller, varnsdorfský stavitel a architekt

16. 9. -  15. 11. 2014

(MUZEUM RUMBURK)

Výstava představuje významnou osobnost přelomu 19. a 20. století, která ve své době vtiskla podobu městu Varnsdorf. Při příležitosti 150. výročí narození Antona Möllera chceme představit návštěvníkům městského stavitele a architekta, jehož tvorba daleko překračuje hranice města.

Anton Möller (16. 7. 1864 - 6.  4. 1927) se narodil v Krásné Studánce u Liberce. V roce 1891 byl vybrán zástupci města Varnsdorf na místo městského stavitele. Zanechal své práce – dohled nad stavbou jablonecké nemocnice – a přestěhoval se do Varnsdorfu. Do tří měsíců musel složit mistrovské zkoušky a po nich se mohl plně ujmout své funkce. Dohlížel na stavební události týkající se rozvoje města, zlepšení hygienických podmínek, např. výstavbu domů (soukromých i veřejných), ulic, vodovodu, kanalizace, stavby městských jatek.

Při své náročné práci stavebního mistra dokázal ještě navrhovat řadu budov, čímž získal nejen jméno jako architekt, ale za některé  i vyznamenání.

Dominantou města je výletní restaurace s vyhlídkovou věží Hrádek, pro něž zdarma vytvořil dva návrhy. Jeho městská jatka se stala vzorem pro stavbu jatek v mnoha městech Evropy, byl označován specialistou na městská jatka. Období, ve kterém žil, mu nabízelo mnoho stavebních slohů, ve kterých mohl tvořit. Školy pozdního historismu, neobarokní reálka, neorenesanční chorobinec, kostely vhodných neoslohů i s počínající modernou.

Město Varnsdorf netvoří hranice jeho staveb, setkáme se s nimi např.na Liberecku, Sokolovsku, v Plzni, Českých Budějovicích nebo až ve Vídni.

Anton Möller našel své místo i v sociální oblasti. V období 1. světové války pomáhal potřebným, staral se o válečné kuchyně, zaopatřoval obyvatelstvo potravinami.

Ve Varnsdorfu žil až do konce svého života, oženil se a se svou ženou měl dvě dcery, Anny a Adriene.

V roce 1906 se v Liberci uskutečnila výstava Německých Čech, kde jednotlivá města prezentovala své podniky průmyslové a zemědělské, umění i řemesla. Město Varnsdorf spolu s lázeňskými městy mělo největší expozici stavebních plánů. Mezi nimi byla samostatná výstava plánů Antona Möllera, jeho stavby veřejné i soukromé a také stavební plány a model kostela sv. Karla Boromejského. Tento projekt obdivoval samotný císař František Josef I. spolu s arcivévodou Ferdinandem Karlem.

Na výstavě Otisky ve zdi a kameni mají návštěvníci možnost po dlouhé době obdivovat model kostela, architektonické návrhy a stavby na fotografiích dobových i současných.

K výstavě byl pro děti vytvořen pracovní list:

Pracovní list k výstavě Otisky ve zdi a kameni.pdf (186452)

—————

Zpět


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107