09.01.2016 11:24

Muzeum Varnsdorf

 

K prvnímu pokusu o založení městského muzea ve Varnsdorfu došlo v roce 1902. Rodící se muzeum získalo jednu místnost v přízemí dnešní základní školy na náměstí Edvarda Beneše. Nejvýznamnějším exponátem byl tehdy sádrový model kvadrigy od sochaře Vincenze Pilze (1816 – 1896), který se ve Varnsdorfu narodil, a později žil a tvořil jako uznávaný sochař v hlavním městě Rakousko-Uherska, ve Vídni. V roce 1913 došlo k přestěhování skromné sbírky do sklepení Vyšší reálné školy ve Střelecké ulici (dnes Biskupské gymnázium). Během první světové války pochopitelně zájem o muzejní činnost ochladl. Až dva roky po jejím skončení, v roce 1920, se ujal předsednictví v muzejním výboru agilní učitel a vlastivědec Ludwig Schlegel, který se pokoušel získat odpovídající prostory pro muzejní sbírku. Po několika marných pokusech se však v roce 1924 vzdal své funkce. Jako samostatná instituce vzniklo muzeum ve Varnsdorfu v roce 1926. Největší zásluhu na tom měl místní městský knihovník Arthur Herr, který se stal také jeho prvním vedoucím. Muzeum nadále zůstávalo v nevyhovujících prostorech varnsdorfské reálky. Teprve v roce 1939 získalo empírovou manufakturní vilu čp. 415 v Poštovní ulici, jež byla postavena v roce 1834 továrníkem Johannem Lindnerem. V témže roce začal v muzeu jako kustod působit Erwin Pilz, jehož největším zájmem a životní láskou byla archeologie. Díky němu  byla muzejní sbírka obohacena o významné exponáty z jihomoravských paleolitických nalezišť. Během druhé světové války probíhala v muzeu přísná inventarizace a příprava nové expozice, jejímž ústředním bodem byly dějiny místní textilní výroby s rekonstrukcí tkalcovské jizby a továrnického rodinného prostředí. Další činnost muzea byla zpomalena rokem 1945. Z práce se na delší dobu vytratila systematičnost a nastalo období postupného chátrání sbírky i expozice. V roce 1976 se Městské muzeum ve Varnsdorfu stalo pobočkou Oblastního (dříve Okresního) muzea v Děčíně. V letech 2009 a 2010 muselo být muzeum přestěhováno do náhradních prostor v bývalé budově jeslí v ulici Legií 2574, neboť krásná manufakturní Lindnerova vila se vlivem dřevokazných škůdců dostala do havarijního stavu a nebylo možné nadále deponovat sbírku v takto nevyhovujících podmínkách. Z těchto důvodů je v současnosti muzeum pro veřejnost nepřístupné.

—————

Zpět


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107