13.06.2018 14:21

Květy se probouzí ... - jarní přírodovědná soutěž - poznávání bylin 28. 5. - 1. 6. 2018

Muzeum ve Varnsdorfu, pobočka Oblastního muzea v Děčíně, vyhlašuje 4. ročník přírodovědné poznávací soutěže Květy se probouzí ... 2018, tentokrát v nové netradiční podobě.

Žáci budou poznávat jarní byliny na fotografiích, které budou umístěny na webových stránkách muzea ve Varnsdorfu.

Tak se mohou soutěže zúčastnit i žáci škol dalece vzdálených Varnsdorfu.

 

Spolu s fotografiemi rostlin budou ke stažení záznamové listy,, do kterých budou žáci zapisovat rodová a druhová jména rostlin.

Vyplněné záznamové listy se doručí do muzea – elektronicky, poštou nebo osobně. Listy můžou být vyplňovány přímo v počítači nebo se mohou vytisknout.

Záznamové listy mohou žáci vyplňovat při hodině přírodovědy (přírodopisu, botaniky), ve školní družině či školním klubu nebo i samostatně doma.

K odhalení jména rostliny je možné použít atlas rostlin. Předpokládáme, že každý bude pracovat sám za sebe (bez rady kohokoli) a v jeho práci bude mít čestnost významné místo.

 

Soutěž je určena pro žáky škol základních a speciálních. U speciálních škol ponecháme zvážení účasti dětí na vyučujících.

Pro žáky 1. stupně a speciálních škol bude připraveno 18 fotografií rostlin, pro žáky 2. stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií 35.

 

Fotografie budou na webových stránkách ve dnech od 28. 5. do 1. 6. 2018.

Zápisové lístky je třeba doručit nejpozději do 1. 6., tzn. elektronicky musí být v pátek 1. 6. v muzeu, v případě odeslání poštou s razítkem 1. 6.

 

Můžete je poslat poštou na adresu:

Muzeum Varnsdorf

Legií 2574

407 44 Varnsdorf

 

nebo elektronicky:

Varnsdorf@muzeumdc.cz

 

—————

Zpět


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107