Novinky

08.12.2017 11:38

Vzorkovnice varnsdorfská - doprovodný projekt k výstavě

bude velkolepé dílo všech šikovných a zdatných tvůrců potisků látek.

 

Muzeum Varnsdorf, pobočka Oblastního muzea v Děčíně, připravilo v souvislosti s výstavou Pod ochranou svatého Jiří doprovodný program s názvem Vzorkovnice varnsdorfská.

 

Je určen pro žáčky škol mateřských, žáky škol základních a speciálních a studenty víceletých gymnázií. Zapojit se mohou studenti výtvarných oborů Základních uměleckých škol.

Ti jednotlivě nebo ve skupině vytvoří vzor na látku.

 

Vzor může být jednobarevný nebo barevný, vytvořen různými výtvarnými technikami (malba, kresba, grafika, koláž, decoupage …).

 

Důležité je, aby byl nalepen nebo přímo tvořen na list o velikosti A3 a na pevnější papír (čtvrtku).

Na levém okraji čtvrtky, orientované na šířku, je potřeba ponechat volný okraj široký 3 cm, potřebný pro vazbu.

 

Jeden list A3 je jedním listem vzorkovnice. Na něm může být vzorek jeden, nebo i vzorků více od několika autorů.

V záhlaví listu bude napsáno jméno školy (školky), třída, obec. Pod vzorkem bude uvedeno jméno autora.

 

Kromě vzniku unikátní vzorkovnice, účastníci projektu obdrží certifikát udělený muzeem.

Jednotlivé listy vzorkovnice budou nafoceny a umístěny na webu muzea ve fotogalerii.

Před svázáním listů vzorkovnice je zamýšleno uskutečnění výstavy.

O dokončení vzorkovnice budou účastníci informováni.

 

Listy se vzory prosím doručte (poštou nebo osobně) v termínu od prosince 2017 do konce března 2018 do muzea ve Varnsdorfu (Legií 2574).

Adresa: Muzeum Varnsdorf

Legií 2574

407 47 Varnsdorf

 

Obálku označte slovem: VZORKOVNICE.

 

Vzorkovnice varnsdorfská.pdf (524,4 kB)

 

Výstavu Pod ochranou svatého Jiří můžete vidět v Městské knihovně ve Varnsdorfu od 5. 12. 2017 do 13. 1. 2018.

Celý článek

—————

16.11.2017 14:17

Pozvánka na vernisáž

Celý článek

—————

08.11.2017 14:58

Pozvánka na výstavu "Pod ochranou svatého Jiří"

Vernisáž výstavy k příležitosti 240. výročí založení firmy Fröhlich se uskuteční 4. 12. 2017 v Městské knihovně ve Varnsdorfu od 17:30. Na vernisáž naváže přednáška o dějinách textilního průmyslu ve Varnsdorfu a firmě Fröhlich. Veliká obliba jména Jiří (německy Georg) v továrnické rodině zřejmě hrála roli při výběru obchodní značky, za kterou si Fröhlichové zvolili vyobrazení svatého Jiří v boji s drakem. Nejen tuto zajímavost, ale i celou řadu dalších, bude ve své přednášce prezentovat Mgr. Josef Rybánský.  

Celý článek

—————

01.11.2017 12:25

Nový exponát měsíce

Vskutku unikátní exponát si můžete prohlednout v měsíci listopadu.

Celý článek

—————

25.10.2017 09:59

Pozvánka na přírodovědnou soutěž Barevné listí

Vážené paní ředitelky, učitelky, vychovatelky, páni ředitelé, učitelé, vychovatelé.

 

Zveme Vás a především děti Vaší školy (třídy, družiny) na podzimní přírodovědnou soutěž – Barevné listí – tentokráte v méně tradičním čase i podobě.

 

Soutěž se uskuteční v zahradě muzea ve Varnsdorfu, kde na stromech budou přivázány listy s čísly a na zemi krabičky s plody, a žáci budou zapisovat druhové a rodové názvy dřevin.

 

Soutěž je určena žákům 3. - 9. ročníků a studentům víceletých gymnázií příslušných ročníků.

 

Datum konání: čtvrtek 2. listopadu 2017

Čas konání: 11:00 – 14:30 hodin

S sebou: psací potřeby, případně i podložky (k zapůjčení je 10 ks)

 

Barevné listí 2017 - plakátek.pdf (1477258)

Celý článek

—————

24.10.2017 12:51

Nový exponát měsíce

V říjnu se můžete seznámit s mimořádným umělcem, který pocházel z Varnsdorfu.

Celý článek

—————

24.10.2017 12:22

Pilz v Mnichově

Ve středu 18. října 2017 v 19:00 proběhla v Sudetoněmeckém domě v Mnichově vernisáž výstavy o významném vídeňském sochaři, který se narodil ve Varnsdorfu v roce 1816. Výstava vznikla v rámci oslav 200 výročí sochařova narození ve spolupráci Městského divadla ve Varnsdorfu, města Varnsdorf, Hillersche Villa ze saské Žitavy a varnsdorfského muzea.     

Programem vernisáže prováděla Dr. Zuzana Finger (Heimatpflegerin der Sudetendeutschen). Během programu vystoupili předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt, první místostarosta města Varnsdorfu Josef Hambálek, spoluautoři výstavy ředitel Městského divadla ve Varnsdorfu PhDr. Martin Musílek a kurátor Oblastního muzea v Děčíně, pobočka Varnsdorf Mgr. Josef Rybánský. Na úplný závěr podrobněji představil život sochaře Vincenze Pilze, svého předka, Ing. Peter Pinkas z Böblingenu. V Mnichově bude výstava prezentována až do konce roku 2017. Odtud se přesune do Krajanského muzea severočeského Nizozemí (Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland) v Böblingenu.

Výstava představuje na 24 panelech více než padesátku děl varnsdorfského rodáka, kterému se podařilo prosadit v tvrdém konkurenčním prostředí hlavního města tehdejší habsburské monarchie ve Vídni. Jeho díla zdobila mimo jiné i soukromé komnaty rakouské císařovny Alžběty Bavorské v Hofburgu. Procoval pro nejvýznamnější šlechtické rody Liechtensteiny a Dietrichsteiny. Ovšem nejvíce se proslavil svou spoluprací s architektem Theofilem Hansenem.       

1. Společná fotografie před zahájením vernisáže – Josef Rybánský, Zuazana Finger, Josef Hambálek, Peter Pinkas s manželkou a Martin Musílek, foto Susanne Habel

2. Zahájení vernisáže, v první řadě sedí Bernd Posselt, Martin Musílek, Josef Rybánský a Peter Pinkas s manželkou, foto Susanne Habel

Celý článek

—————

04.10.2017 22:14

Pozvání na slavnostní otevření nové přírodovědné muzejní expozice do Rumburku - 12. října 2017 v 17 hodin

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace Ústeckého kraje, Vás srdečně zve do své pobočky v Rumburku (Na Valech 401/4)  na slavnostní otevření nové přírodovědné muzejní expozice s komentovanou prohlídkou, které se uskuteční dne 12. října 2017 v 17 hodin.

Ve dvou výstavních sálech se můžete přírody nejen dotknout, ale i prožít kouzlo její atmosféry.

V expozici s názvem Granitová krajina šluknovská se vrátíte v čase o 600 milionů roků zpět a v jeho proudu se projdete geologickou minulostí Šluknovského výběžku.

V druhé místnosti stanete na břehu největší vodní plochy regionu, na území přírodní rezervace Velký rybník. Setkáte se s jejími obyvateli, především těmi ptačími, neboť Velký rybník a blízký Světlík jsou významnými ornitologickými lokalitami, a zcela určitě objevíte Poklad ukrytý v rákosí.

Vzácným hostem, který přijal pozvání na slavnostní otevření, je vynikající terénní ornitolog, ředitel Správy NPČŠ, pan Ing. Pavel Benda, Ph.D., který obě lokality velice dobře zná a patří k prvním objevitelům tamějších klenotů.

 

 

Celý článek

—————

09.08.2017 09:09

A zase ten Pilz

Na začátku letošního srpna jsme vyfotili v jižních Čechách u obce Libějovické Svobodné Hory sochu svatého Jiří od Vincenze Pilze z roku 1862, která stojí na sloupu od kameníka Jana Ráta.

Celý článek

—————

31.05.2017 14:06

Nový exponát měsíce

si můžete prohlédnout zde.

Celý článek

—————


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107Pozvánky

/album/pozvanky/program-vdf-rbk-brezen-duben-jpg1/

—————

/album/pozvanky/pilz-plakat-maly-jpg/

—————

/album/pozvanky/plakat-vzorkovnice-varnsdorfska-jpg/

—————

/album/pozvanky/a01-pozvanka-jpg1/

——————————